Interkorp

Vždy kvalita

DREVO - BIOMASA - PELETY - BRIKETY

O nás

Spoločnosť INTERKORP


Spoločnosť INTERKORP, a.s. predstavuje integrujúci článok logisticko-obchodného konceptu v reťazci: vlastník lesa (producent suroviny) – výrobca – prepravca – spracovateľ – spotrebiteľ s využitím konkurencieschopných a inovatívnych riešení.

Prepojenie medzi lesníctvom, drevospracujúcim priemyslom a energetikou dáva firme priestor na diverzifikáciu svojich zámerov.

null

Rastúce dodané objemy

Naša spoločnosť výrazne rastie v objemoch dodaných druhov tovaru výrobcom tepla a elektrickej energie z biomasy

 • null

  Vlastník lesa / Producent suroviny

 • null

  Výrobca

 • null

  Prepravca

 • null

  Spracovateľ

 • null

  Spotrebiteľ

Vlastníme

Certifikáty

Dodržiavame

POLITIKU PROTI KORUPCII

Vedenie spoločnosti INTERKORP, a.s. vypracovalo, udržiava a pravidelne preskúmava politiku proti korupcii. Vyhlásením politiky proti korupcii sa vedenie spoločnosti a všetci jej zamestnanci, zaväzujú zdržať akýchkoľvek foriem korupcie definovaných normou ISO 37001:2016 a určených legislatívou Slovenskej republiky.

Obchod

Obchod

Sortiment predaja

Obchod

Ihličnaté drevo

 • null

  Ihličnatá vláknina

  Z ihličnatého surového, riadne odvetveného, kráteného, čerstvého ale i preschnutého dreva.

interkorp-gulatina
interkorp-stiepka

Obchod

Biomasa

 • null

  Dendromasa

  • Pilina
  • Kôra
  • Drevné odrezky
  • Štiepka – technologická a energetická
 • null

  Fytomasa

  • Slama
  • Obilná slama vo forme peliet

Obchod

Drevené pelety a brikety

 • null

  Pelety

  Splnajúce kvalitu noriem:

  • DIN 51731
  • DIN plus
  • ÖNORM M7135
  • STN P CEN / TS 14961
  • EN 14961
  • EN plus A1
 • null

  Brikety

  Brikety – splnajúce kvalitu noriem:

  • ÖNORM C 4006GEPRÜFT
  • STN EN 14961-1
  • EN plus A1
interkorp-pelety
Služby

Naše

Služby

 • Celkové služby v rámci obhospodarovania lesa
 • Štiepkovanie lesnej dendromasy
 • Logistika lesnej výroby
 • Výkon lesnických prác pod a nad produktovodmi, výruby zelene pozdĺž verejných ciest a železníc

Spolupracujeme

Obchodní partneri

 • null

  Spracovatelia dreva

  • Celulózový-papierenský priemysel
  • Drevospracujúci priemysel
  • Výrobcovia aglomerovaných materiálov
 • null

  Výrobcovia tepla a elektrickej energie z biomasy

  .

 • null

  Veľkoobchodní a maloobchodní predajcovia alternatívnych biopalív

Kontakt

Info

Kontakt

 • INTERKORP, a.s.

  Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
  Slovenská republika

 • GPS: 48.740058, 19.153914
 • IČO: 47 775 696
  IČ DPH: SK 202 409 2653
  Výpis z Obchodného registra
 • Office: +421 903 900 503
  Logistika: +421 903 906 506
 • interkorp@interkorp.sk
 • www.interkorp.sk

Mapa