O násMotto: "Spoľahlivo všetko pre les a drevo"

Spoločnosť predstavuje integrujúci článok logisticko-obchodného konceptu s v reťazci:
vlastník lesa (producent suroviny) – výrobca – prepravca – spracovateľ – spotrebiteľ
s využitím konkurencieschopných a inovatívnych riešení. Prepojenie medzi lesníctvom, drevospracujúcim priemyslom a energetikou dáva firme priestor na diverzifikáciu svojich zámerov.

INTERKORP a.s. sa zaoberá obchodnou aktivitou v lesníctve a drevárskom priemysle. Spája vysoko-odbornú praktickú činnosť s prepojením na najnovšie výsledky vedy, výskumu a lesníckej politiky. Čerpá predovšetkým z bohatých skúseností jednotlivých pracovníkov a prepojenia na všetky významné lesnícke inštitúcie na Slovensku ale aj v zahraničí. Ťažiskom činnosti je obchod s komoditami surového dreva, jeho výrobkami, logistikou dopravy dreva, vypracovanie predovšetkým lesníckych projektov, poradenskej činnosti, služby v lesnom hospodárstve a sprostredkovávanie kúpy, predaja lesných a iných nehnuteľností.

Službyv lesníctve

celkové služby v rámci obhospodarovania lesa

projekty ozdravných opatrení

logistika lesnej výroby a dopravy produktov dreva

konzultačná a projektová činnosť

odborné posudky ohľadom stavu lesa a oceňovanie lesa v odbore lesné hospodárstvo

výkon lesníckych prác pod a nad produktovodmi, výruby zelene pozdĺž verejných ciest a železníc

posudky zdravotného stavu mestskej zelene a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa

zavádzanie nových technológií v lesníctve, ekológii a environmentalistike

vypracovanie metodiky pre zber lesníckych dát v teréne

maloplošná inventarizácia lesa

optimalizácia sily a intenzity pestovania lesa

štiepkovanie lesnej dendromasy

nákladovo-výnosová analýza lesníckych opatrení

manažment zahraničných projektov

prognózovanie rastu a vývoja lesa (produkčná a ekonomická analýza)

projektov financovaných z fondov EU

Obchod

Obchodné aktivity spoločnosti sú naviazané na sortimenty dreva, ktorých umiestnenie na trhu je viazané na 100-percentne zvládnutej manipulačnej a dopravnej logistike a produktoch vyrobených z vlastných zdrojov. V obchodnom reťazci je firma certifikovaná v systéme PEFC a FSC®.

Projekty...

Interkorp a.s.Horná 65A, Banská Bystrica 974 01

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.